مجموعه مقالات دوره چهارم
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی روز سه شنبه، 25 آذر، 1399  تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.


کداختصاصی کنفرانس: MWTCONF04
حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)، اقتصاد و دارائی، علوم اجتماعی
شهر برگزاری: تهران