مجموعه مقالات دوره دهم

مجموعه مقالات دوره دهم

تاریخ برگزاری: 24 اردیبهشت 1401
تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1401
تعداد صفحات: 1559
تعداد مقالات : 100
نمایش مقالات: 16997
شناسه ملی این کنفرانس: MWTCONF10
نویسندگان مشارکت کننده: 169 پژوهشگر