مجموعه مقالات دوره یازدهم

مجموعه مقالات دوره یازدهم

تاریخ برگزاری: 27 شهریور 1401
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401
تعداد صفحات: 1038
تعداد مقالات : 54
نمایش مقالات: 7422
شناسه ملی این کنفرانس: MWTCONF11
نویسندگان مشارکت کننده: 84 پژوهشگر