مجموعه مقالات دوره دوازدهم

مجموعه مقالات دوره دوازدهم

تاریخ برگزاری: 29 بهمن 1401
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401
تعداد صفحات: 302
تعداد مقالات : 20
نمایش مقالات: 1086
شناسه ملی این کنفرانس: MWTCONF12
نویسندگان مشارکت کننده: 33 پژوهشگر