نمایه سازی کنفرانس و مجموعه مقالات با کد اختصاصی در پایگاه سیولیکا
1400/12/18
دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی روز یکشنبه، 25 اردیبهشت، 1401 تحت حمایت سیویلیکا در شهر ازمیر-ترکیه برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


کداختصاصی کنفرانس: MWTCONF10
حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی، علوم اجتماعی، مدیریت (عمومی)
شهر برگزاری: ازمیر-ترکیه